Wyszukaj:
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Stanowiska
•  Ogłoszenia i komunikaty
•  Inspektor Ochrony Danych
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Działania bieżące
•  Współpraca z innymi podmiotami
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Przetargi
•  Dokumenty
•  Klauzula informacyjna
•  Inne
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
  Zimowe utrzymanie dróg
•  Informacje
  Plan remontów
•  Informacje
Pomoc
Statystyki

465827
od 11 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Załatwianie spraw Wersja do druku

Zajęcie pasa drogowego

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. nr 71 z 2000 r., poz. 838 z późn. zm.)zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.


ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU WYKONANIA ROBÓT I UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ OBCYCH.


Zajęcie pasa drogowego oznacza wykonywanie robót, podczas których w pasie drogowym prowadzone są wykopy, umieszczane narzędzia i maszyny, układany odkład podczas prac ziemnych i wszelkie czynności, które powodują umieszczenie w pasie drogowym elementów niezwiązanych z gospodarką drogową i potrzebami ruchu. Pod pojęciem urządzeń obcych rozumie się wszelkie urządzenia i elementy niezwiązane z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, np. przewody telekomunikacyjne, energetyczne, sieć wodociągową, sanitarną itp. Opłata za zajęcie pasa drogowego: (ilość dni zajęcia pasa) x (stawka za 1 m2 zajęcia pasa) x (powierzchnia zajęcia pasa). Naliczenie opłat, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń obcych, następuje według nast. schematu: (powierzchnia przekroju poziomego urządzenia) x (stawka za 1 m2 urządzenia). Aby uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego należy złożyć do właściwego zarządcy drogi wniosek o uzgodnienie warunków zajęcia pasa wraz mapą sytuacyjną oraz wstępnym projektem wykonywanych robót. Po otrzymaniu uzgodnienia należy wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA W PASIE DROGOWYM REKLAMY.


W celu  umieszczenia w pasie drogowym tablicy reklamowej należy złożyć do właściwego zarządcy drogi wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie takiej tablicy dołączając projekt graficzny tablicy z określeniem kolorystyki, wymiarów oraz projektem konstrukcji nośnej, oraz mapkę sytuacyjną w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją tablicy. Tablice reklamowe mogą być usytuowane wyłącznie w terenie zabudowanym w obrębie białych tablic określających granice miejscowości, na terenach parkingów w sposób równoległy do drogi, w odległości min. 50-100 m od skrzyżowania tak, aby nie zasłaniały istniejących znaków drogowych, w odległości min. 2,0 m od krawędzi jezdni.


ZABRANIA SIĘ lokalizowania tablic reklamowych na węzłach drogowych, skrzyżowaniach, zjazdach lub dojazdach, łukach poziomych i pionowych, mostach i wiaduktach, barierach ochronnych, tablicach prowadzących lub w ich pobliżu, na konstrukcjach znaków drogowych, w sposób ograniczający widoczność poziomą i pionową drogi lub jej oznakowania.


ZABRANIA SIĘ używania folii odblaskowych lub elementów odbijających światło, powodujących oślepianie lub wprowadzanie w błąd uczestników ruchu drogowego, używania formy tablic reklamowych przypominających znaki drogowe. Opłata za umieszczenie w pasie drogowym tablicy reklamowej jest naliczana według schematu: (powierzchnia tablicy reklamowej) x (stawka za 1 m2 powierzchni) x (ilość dni). Przy tablicy dwustronnej opłata jest podwójna.

 

Autor : Wojciech Jacek "Lando"  Kaźmierczak.

 

Zobacz także
  Dokumenty

Informację wytworzył: A. Cybulski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: A. Cybulski, Data wprowadzenia: 2006-11-02 13:10:48, Zatwierdził do publikacji: A. Cybulski, Data publikacji 2006-11-02 13:12:22, Ostatnia zmiana: 2006-11-02 14:30:48, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4793