Wyszukaj:
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Stanowiska
•  Ogłoszenia i komunikaty
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Działania bieżące
•  Współpraca z innymi podmiotami
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Przetargi
•  Dokumenty
•  Inne
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
  Zimowe utrzymanie dróg
•  Informacje
  Plan remontów
•  Informacje
Pomoc
Statystyki

436435
od 11 stycznia 2006
Obsługa interesantów » Przetargi » Rozstrzygnięte

Artykuły
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla budowy kanałów technologicznych o długości 2,380 km w ramach operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn - Nowa Karczma w km 3+306 - 6+606 o długości 3,3 km"
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla budowy kanałów technologicznych w ramach operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn - Nowa Karczma w km 3+306 - 6+606 o długości 3,3 km
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357, ul. Wrocławska w miejscowości Lubań w km od 22+900 do 23+400
  Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018
  Odbudowa mostu JNI 01024367 w ciągu drogi powiatowej nr 2273D w km 17+726 Mściszów [intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2012]
  "Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 393 - ul. 7 Dywizji i ul. Kościuszki w miejscowości Lubań w km 0+180 - 0+680 o długości 500 m."
  "Odbudowa mostu JNI 01024367 w ciągu drogi powiatowej nr 2273D w km 17+726 Mściszów [intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2012]"
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 393, ul. Leśna w miejscowości Lubań w km 1+410 - 2+360 o długości 950 m
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357, ul. Wrocławska w miejscowości Lubań w km od 22+900 do 23+400
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn - Nowa Karczma w km 3+306 - 6+606 o długości 3,3 km" - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  DOSTAWA PALIW DLA ŚRODKÓW TRANSPORTU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POSIADANIU POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W LUBANIU
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D w km 25+200 - 27+050 i 27+530 - 27+640 Lubań - Bolesławiec [intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013r.]
  świadczenie usług holowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lubańskiego na podstawie art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
  Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 - ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D - ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale
  Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 - ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D - ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale
  Wynajem garażu Nr 9 przy ul. Wojska Polskiego 3 w Lubaniu - przetarg ofertowy pisemny
  Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn - Nowa Karczma w km 3+306 - 6+606 o długości 3,3 km