Wyszukaj:
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Stanowiska
•  Ogłoszenia i komunikaty
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Działania bieżące
•  Współpraca z innymi podmiotami
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Przetargi
•  Dokumenty
•  Inne
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
  Zimowe utrzymanie dróg
•  Informacje
  Plan remontów
•  Informacje
Pomoc
Statystyki

429712
od 11 stycznia 2006
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2017-09-19 08:04:24 "Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 393 - ul. 7 Dywizji i ul. Kościuszki w miejscowości Lubań w km 0+180 - 0+680 o długości 500 m."
  2017-09-04 14:52:56 "Odbudowa mostu JNI 01024367 w ciągu drogi powiatowej nr 2273D w km 17+726 Mściszów [intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2012]"
  2017-08-25 12:25:25 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 393, ul. Leśna w miejscowości Lubań w km 1+410 - 2+360 o długości 950 m
  2017-08-25 12:23:02 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357, ul. Wrocławska w miejscowości Lubań w km od 22+900 do 23+400
  2017-05-22 14:29:05 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn - Nowa Karczma w km 3+306 - 6+606 o długości 3,3 km" - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
  2017-04-26 13:03:31 DOSTAWA PALIW DLA ŚRODKÓW TRANSPORTU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POSIADANIU POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W LUBANIU
  2017-04-14 11:47:25 Przebudowa drogi powiatowej nr 2273D w km 25+200 - 27+050 i 27+530 - 27+640 Lubań - Bolesławiec [intensywne opady deszczu oraz powódź czerwiec 2013r.]
  2017-03-07 10:56:11 świadczenie usług holowania pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Lubańskiego na podstawie art. 130a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
  2017-03-07 10:52:23 Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 - ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D - ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale
  2017-03-06 14:48:52 Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 - ul. Podwale z drogą powiatową nr 2433D - ul. Zgorzelecka i drogą gminną nr 108997D - ul. Ratuszowa w m. Lubań oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357 ul. Wrocławska i Podwale