Wyszukaj:
Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Stanowiska
•  Ogłoszenia i komunikaty
  Zakres działania
•  Charakterystyka ogólna
•  Działania bieżące
•  Współpraca z innymi podmiotami
  Obsługa interesantów
•  Załatwianie spraw
•  Przetargi
•  Dokumenty
•  Inne
  Informacje
•  Instrukcja obsługi
•  Redakcja
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
  Zimowe utrzymanie dróg
•  Informacje
  Plan remontów
•  Informacje
Pomoc
Statystyki

436430
od 11 stycznia 2006
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2017-11-13 14:48:34 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla budowy kanałów technologicznych o długości 2,380 km w ramach operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn - Nowa Karczma w km 3+306 - 6+606 o długości 3,3 km"
  2017-10-24 08:06:50 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla budowy kanałów technologicznych w ramach operacji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2454D Siekierczyn - Nowa Karczma w km 3+306 - 6+606 o długości 3,3 km
  2017-10-19 09:51:54 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357, ul. Wrocławska w miejscowości Lubań w km od 22+900 do 23+400
  2017-10-16 10:06:56 Opis techniczny zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2017/2018
  2017-10-06 13:36:41 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie powiatu zgorzeleckiego w sezonie zimowym 2017/2018
  2017-09-25 11:16:58 Odbudowa mostu JNI 01024367 w ciągu drogi powiatowej nr 2273D w km 17+726 Mściszów [intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2012]
  2017-09-19 08:04:24 "Przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 393 - ul. 7 Dywizji i ul. Kościuszki w miejscowości Lubań w km 0+180 - 0+680 o długości 500 m."
  2017-09-04 14:52:56 "Odbudowa mostu JNI 01024367 w ciągu drogi powiatowej nr 2273D w km 17+726 Mściszów [intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2012]"
  2017-08-25 12:25:25 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 393, ul. Leśna w miejscowości Lubań w km 1+410 - 2+360 o długości 950 m
  2017-08-25 12:23:02 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 357, ul. Wrocławska w miejscowości Lubań w km od 22+900 do 23+400